Životní prostředí

Environmental

Na životním prostředí nám velmi záleží, proto se maximálně snažíme omezit dopad naší činnosti na něj a prosazovat vhodné ekologické postupy.

Dílčí prvky našeho přístupu:

Snížení uhlíkové stopy – důležitou součástí odpovědné výroby je zvyšování efektivity a úspora energie při jednotlivých výrobních činnostech. Při práci se řídíme spolehlivými principy a vždy zohledňujeme možný dopad našich rozhodnutí a investic na životní prostředí. Jednáme zcela v souladu s vývojem legislativy na vnitrostátní i mezinárodní úrovni a podílíme se na mnoha iniciativách na pracovišti, jejichž účelem je snížení naší uhlíkové stopy.

Zvýšení efektivity energie – sem patří rozsáhlé používání energeticky úsporného osvětlení  a závazek přepínat veškeré vybavení do režimu spánku nebo pohotovostního režimu, kdykoli je to možné.

Vytvoření distribuční sítě, která je efektivní, bezpečná a ohleduplná k životnímu prostředí – zavázali jsme se snížit spotřebu paliva, proto v maximální možné míře využíváme dodávky do druhého dne a spolupracujeme s dodavateli na oboustranných zlepšeních. Podporujeme také využívání firemních aut s nízkými emisemi uhlíku a aktivně motivujeme zaměstnance, aby jezdili na kolech nebo společně autem a využívali veřejnou dopravu.

Minimalizace množství obalových materiálů – za účelem minimalizace odpadu při mezinárodním transportu používáme opětovně použitelné krabice a upřednostňujeme znovupoužitelné přepravní palety. Začali jsme používat obalové materiály, které jsou šetrnější k životnímu prostředí.

Banner 1 Banner 2 Banner 3 Banner 4 Banner 5 Banner 6 Banner 7