Výhody služby Insite™

Insite benefits

Ve všech pobočkách na místě pracují zkušení a důkladně vyškolení zaměstnanci, kteří zajišťují dodávky náhradních dílů pro údržbu a opravy i technickou podporu, aby výroba mohla probíhat plynule a bez problémů.

Kromě toho zákazníkům nabízejí i další služby a řešení. Místní týmy zásobování, projektování a údržby tak mají jistotu, že je postaráno o náhradní díly pro opravy a údržbu, a mohou se nerušeně soustředit se na další klíčové výrobní činnosti.

Náhradní díly je podle potřeby možné dodat až na místo určení, čímž se zkracuje doba vlastní opravy. Podnik také získá přímý přístup k rozsáhlým nezávislým technickým znalostem. Vedoucí pobočky na místě může zajistit měření výkonnosti a sady součástí. Pobočka na místě pomáhá minimalizovat prostoje a optimalizovat provozní efektivitu závodu také díky:

Profesionální dodavatel vedení podniku předkládá podrobné výkazy o využití dílů. Podnik tedy získá lepší představu o situaci a má možnost na základě analýzy využití a cílených omezení nadbytečných profilů zásob optimalizovat zásoby dílů, a redukovat tak náklady spojené s nákupem i investiční náklady.

Podnik také bude platit pouze za ty náhradní díly, které použije, takže nebude docházet ke zbytečnému růstu objemu zásob.

Banner 1 Banner 2 Banner 3 Banner 4 Banner 5 Banner 6 Banner 7