Úspora energie

Energy savings

Vzhledem k rostoucím cenám a stále silnějšímu důrazu na hospodárné využívání přírodních zdrojů se náklady na energie staly jednou ze zásadních záležitostí, které podniky musí řešit. Z nedávného průzkumu provedeného společností Brammer vyplývá, že evropské společnosti ve svých závodech nedokážou realizovat možnou úsporu energie vyšší než 10 bilionů eur. (Podle umírněných odhadů se při výrobních procesech po celé Evropě zbytečně spotřebuje energie za více než 13 bilionů eur.) Společnosti si tuto skutečnost uvědomují a 94 % z nich věří, že by mohly ušetřit více. Přestože výrobci stále častěji hledají nenákladné a ekologicky šetrné postupy, překvapivě málo z nich hledá řešení v oblasti průmyslových produktů. Přitom právě zde je možné dosáhnout výrazného posunu. Podstatné zlepšení efektivity mohou vaší výrobní lince (i z ekologického hlediska) přinést pohony s proměnlivou rychlostí, elektrické motory a hnací řemeny. Fakta hovoří jasně:

  • Motory a pohony spotřebovávají 66 % energie používané v průmyslu.
  • Náklady na motor, který běží 11 hodin denně (4 000 hodin za rok), jsou co do spotřeby energie obvykle desetkrát vyšší než investiční náklady.
  • Díky namontování optimálního pohonu lze každoročně ušetřit až 50 % nákladů na energii.

Společnost Brammer se aktivně zasazuje o změny v evropském průmyslu a o budování úspornějšího, udržitelného prostředí. Vzhledem k rostoucím nákladům na energie a sílícímu důrazu na ekologii jsou společnosti stále silněji nuceny zvyšovat efektivitu svého provozu a současně snižovat náklady a emise uhlíku. Společnost Brammer je dokonale připravena jim pomoci.

Jsme si dobře vědomi toho, že mnoho podniků, zejména výrobců, musí zpracovávat plány na snížení emisí CO2. Proto nás velmi těší, že svým zákazníkům můžeme se snižováním emisí CO2 i plněním právních závazků pomoci tím, že zefektivníme způsob, jakým využívají energii. Můžeme doložit celou řadu příkladů, kdy se nám podařilo zajistit výraznou úsporu energie pro mnoho výrobců v různých průmyslových sektorech.

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, provedeme důkladnou kontrolu vašich stávajících výrobních procesů a poté vám na základě naší široké nabídky služeb navrhneme, jak by bylo možné snížit náklady. Pomůžeme vám také získat úlevu na daních v souladu s britským systémem Enhanced Capital Allowance.

Banner 1 Banner 2 Banner 3 Banner 4 Banner 5 Banner 6 Banner 7