2008_pic_fluidpower_ep

Ve fluidní technologii se používají těsnicí komponenty proto, aby se spolehlivě utěsnily tekutiny (plyny a kapaliny) při přenosu energie. 

Oblast se rozčleňuje na:
- Hydrauliku
Pro přenos energie s pomocí hydraulických kapalin poskytuje firma Brammer četné hydraulické komponenty, jak pro mezinárodně normované vestavné prostory přizpůsobené těsnicí systémy tak i pro zákazníky specifická řešení. 

- Pneumatiku
V pneumatice se přenáší energie prostřednictvím plynů. Naše portfólio zahrnuje vysoce funkční pneumatické 

Související produkty

Banner 1 Banner 2 Banner 3 Banner 4 Banner 5 Banner 6 Banner 7