Technické a aplikační poradenství

Technical consultancy

Technické a aplikační poradenství, které je k dispozici, může technikům pomoci identifikovat možnosti uzpůsobení strategií v oblasti náhradních dílů. Nevhodné díly tak mohou být nahrazeny optimálními díly, které mají delší životnost i nižší celkové náklady na vlastnictví, což vede k ještě výraznějším úsporám.

Služba na místě tedy může aktivně přispět ke snížení provozního kapitálu díky:

  • profilování zásob,
  • standardizaci produktů
  • snížení počtu využívaných značek

Standardizace znamená menší počet produktů, což znamená snížení objemu zásob i provozního kapitálu.

Pozitivní vliv služby Brammer Insite™

Přínos služby Brammer Insite byl v Evropě doložen ve více než 200 výrobních závodech z různých průmyslových sektorů, například:

  • automobilového průmyslu
  • potravinářského a nápojového průmyslu
  • kovoprůmyslu
  • obalového průmyslu
  • farmaceutického průmyslu

Tyto výhody již naplno využívají společnosti jako Heineken, Coca-Cola, GKN, Unilever, Johnson & Johnson nebo Alcoa. Díky snížení nákladů a zvýšení efektivity výroby, jichž bylo dosaženo díky spolupráci s některými z těchto zákazníků, se společnosti Brammer za poslední čtyři roky podařilo dosáhnout například u britských společností úspory provozních nákladů ve výši 70 milionů liber. To je jasný příklad toho, že tento přístup je optimálním řešením pro každý podnik.

Banner 1 Banner 2 Banner 3 Banner 4 Banner 5 Banner 6 Banner 7