Stavební průmysl a kamenoprůmysl

Construction

Společnost Brammer již dlouhá léta spolupracuje s několika z největších stavebních firem a kamenických společností v Evropě. Jsme hrdí na to, že si mnoho evropských výrobců naši společnost zvolilo jako dodavatele řešení pro údržbu a opravy.

Dobře víme, jak je pro vás a váš podnik důležitá dostupnost, ochrana zdraví a bezpečnost při práci a úspora energie. Mezi další klíčové oblasti, v nichž vám můžeme pomoci, patří:

  • nepřetržitá výroba
  • vibrace
  • vlhká a prašná prostředí
  • extrémně vysoké nebo nízké teploty

Uvědomujeme si také, že vysoká zatížení vyžadují použití vysoce kvalitních součástí a že je pro vás velmi důležité nalézt produkty, které jsou maximálně efektivní z hlediska spotřeby energie.

A především chápeme, jaké z toho vyplývají požadavky na údržbu a opravy a jakým způsobem vám můžeme poskytnout optimální podporu při těchto činnostech.

Mezi produkty pro údržbu a opravy, které podnikům v kamenoprůmyslu dodáváme, patří: sférická válečková ložiska (krytá), vysoce výkonné řetězy, převodovky (s elektrickými motory IE2), polyuretanové synchronní řemeny, samostavná ložiska, ucpávková těsnění, dělené pásy pro vysoce výkonné dopravníky, lineární pohyb ve vedení s kuličkovou klecí a příprava pro vzduchotechniku.

Banner 1 Banner 2 Banner 3 Banner 4 Banner 5 Banner 6 Banner 7