Společenská odpovědnost podniku

Corporate Social Responsibility

Uvědomujeme si, že jsme součástí rozsáhlého společenství zaměstnanců, akcionářů, zákazníků, dodavatelů a dalších zainteresovaných osob a že máme povinnost provozovat svou činnost s ohledem na životní prostředí. Proto se v maximální rozumné míře snažíme chránit místní i okolní prostředí před negativním dopadem našeho provozu.

Naše zásady pro veškerou činnost:

  • jednat v souladu se zákonnými požadavky týkajícími se životního prostředí;
  • snažit se šetřit energii a přírodní zdroje, minimalizovat odpad, recyklovat zdroje (je-li to možné) a maximálně využívat obnovitelné zdroje;
  • promýšlet dopad našich provozoven a vybavení na životní prostředí po celou dobu jejich životního cyklu;
  • zajistit, aby se všichni smluvní pracovníci při práci v závodě řídili našimi postupy a v případě nehody reagovali rychle a efektivně.

Ačkoli je průmysl nepostradatelný, je třeba mít na paměti, že s sebou nese mnoho rizik – pro lidi i životní prostředí. Známe možné důsledky naší práce (i práce našich dodavatelů) a zavázali jsme se snižovat rizika i dbát o prosperitu nejen našich zaměstnanců, zákazníků a komunity, ale celé planety. Dále uvádíme několik klíčových kroků, které jsme již uskutečnili:

Banner 1 Banner 2 Banner 3 Banner 4 Banner 6 Banner 7