Snížení provozního kapitálu

Reduce working capital

Hotovost vázaná na údržbu, opravy a generální údržbu zařízení často tvořit výraznou část celkového provozního kapitálu průmyslových společností. Společnost Brammer vám může pomoci provozní kapitál snížit. Využíváme nejmodernější postupy správy zásob a rádi vám poskytneme tyto služby:

  • profilování zásob dílů pro údržby a opravy na základě aktuálního a předchozího využití;
  • snížení počtu používaných  značek;
  • zhodnocení využití dílů
  • sjednání výhodné ceny u některého z našich prověřených dodavatelů
  • vybudování konsignačního skladu ve vašich prostorách (platíte pouze za zboží, které použijete)
  • služby InsiteTM
  • specializované školení zaměstnanců z oblastí plánování a profilování zásob

Konsolidace dodavatelů
Spoluprací s námi Vám dokážeme výrazně snížit počet vašich dodavatelů náhradních dílů a služeb oprav a údržby, budete mít jistotu kvalitních a spolehlivých dodávek a navíc se vám podaří dosáhnout výrazných úspor.

Služby správy zásob
Zajistíme Vám správu všech běžných spotřebních materiálů potřebných pro údržbu a pomůžeme vám tak optimalizovat náklady, produktivitu i efektivitu celého zásobovacího procesu.

 

Banner 1 Banner 2 Banner 3 Banner 4 Banner 6 Banner 7