Snížení provozního kapitálu

Reduce working capital

Hotovost vázaná na údržbu, opravy a generální údržbu zařízení často tvořit výraznou část celkového provozního kapitálu průmyslových společností. Společnost Brammer vám může pomoci provozní kapitál snížit. Naše vlastní zkušenost se správou zásob v hodnotě 100 milionů eur nám ukázala, jak pracovat maximálně efektivně, a my se nyní o naše znalosti chceme podělit se svými zákazníky. Využíváme nejmodernější postupy správy zařízení a rádi vám poskytneme tyto služby:

  • profilování zásob dílů pro údržby a opravy na základě aktuálního a předchozího využití;
  • snížení počtu používaných  značek;
  • zhodnocení využití, aby bylo možné určit optimální profil zásob;
  • sjednání výhodné ceny u některého z našich prověřených dodavatelů.

Společnost Brammer může ve vašich prostorách nebo v místní pobočce (kde platíte pouze za zboží, které použijete) vybudovat konsignační sklad nebo zajistit službu správy zásob.

Stále více zákazníků s náročnějšími požadavky využívá tzv. služby „na místě“. Společnost Brammer vybuduje přímo v prostorách zákazníka specializovanou pobočku, která řeší jeho požadavky na náhradní díly pro údržbu a opravy.

Kromě toho je schopna zajistit specializované školení zaměstnanců z oblastí údržby, projektování a výroby, zaměřené na nové produkty a procesy i plánování a profilování zásob. Cílem tohoto školení je pomoci zákazníkům vybudovat efektivní systém oprav a údržby.

 

Banner 1 Banner 2 Banner 3 Banner 4 Banner 5 Banner 6 Banner 7