SKF Machine Condition Indicator

MCI image

Monitorování stavu klíčového vybavení za účelem předvídání a předcházení neočekávaným poruchám vždy hrálo při údržbě továren důležitou roli. Monitorování stavu je proces sledování parametru stavu stroje, při kterém každá významná změna svědčí o vznikající poruše. Indikátor stavu stroje (MCI) vám pomůže monitorovat stav a výkon vašich strojů a zařízení. Tento produkt slouží k měření vibrací točivých strojů a teploty strojů při zachování nízkých nákladů.
Přístroj SKF Machine Condition Indicator pravidelně provádí dva typy měření vibrací. Měření rychlosti se provádí za účelem sledování celkového stavu stroje a zjištění potenciálních problémů souvisejících s vychýlením nebo nerovnováhou. Měření obálky signálu zrychlení slouží ke zjištění možného poškození ložisek. Zařízení navíc sleduje provozní teplotu stroje. Zařízení SKF Machine Condition Indicator je také vybaveno integrovanou inteligencí, která dokáže měření vyhodnotit a zabránit tak planému poplachu. Stav alarmu viditelně označují tři diody LED. Indikátor je připevněn na stroji a poháněn baterií.

Produkty

Naše výrobky jako například zařízení pro zobrazování rozložení tepla, sledování vibrací a zkoušení elektrických parametrů vám umožní snadno monitorovat a regulovat podmínky ve vašem provozu. Pomohou vám tak vytvořit optimální pracovní prostředí a dosáhnout znatelné úspory energie a nákladů.

Na všechny výrobky se vztahuje plná záruka a technická podpora výrobce.

 

 

Captcha Test Image

Související produkty

Banner 1 Banner 2 Banner 3 Banner 4 Banner 5 Banner 6 Banner 7