Průzkum/sledování spotřeby energie

Energy Survey/Monitoring

Společnost Brammer provede rozsáhlou analýzu spotřeby energie ve vašem výrobním závodě, určí zdroje plýtvání a doporučí produkty, které pomohou snížit zbytečné ztráty energie. Zajistíme, aby váš podnik používal produkty s minimální spotřebou energie a pomůžeme vám získat potřebné finanční prostředky na jejich implementaci.

Vzhledem k rostoucím obavám z klimatických změn jsou výrobci v celé Evropě nuceni plnit stále přísnější ekologické normy a snižovat spotřebu energie. Společnost Brammer ví, že si její zákazníci uvědomují svoji odpovědnost ve vztahu k životnímu prostředí i celé společnosti. Z našich zjištění je však zřejmé, že je v tomto ohledu třeba odvést ještě velký kus práce.

Společnost Brammer provedla rozsáhlý průzkum možných úspor energie a výsledná čísla naznačují, že evropští výrobci ve svých závodech nejsou schopni realizovat možnou úsporu energie vyšší než 10 bilionů eur.

Přitom jsou velmi často zcela opomíjeny produkty pro mechanický přenos pohonu jako motory, ložiska a řemeny i fluidní technika, například hydraulika a pneumatika, které se používají ve všech výrobních závodech po celé Evropě a které nabízí nezanedbatelnou možnost úspory jak z hlediska finančního, tak z hlediska dopadu na životní prostředí.

Zjistili jsme, že pouze 6 % našich zákazníků je přesvědčeno o tom, že již dosáhli maximálních možných úspor. A přestože většina zákazníků (60 %) aktuálně plánuje nebo implementuje řešení úspory energie, jen málo z nich ve svých plánech počítá s nákupem průmyslových produktů, díky němuž by mohli dosáhnout nejvýraznějších úspor.

Pokud si tito zákazníci uvědomí, jak důležitou roli mohou produkty pro mechanický přenos pohonu a fluidní technika hrát, podaří se jim snadno a efektivně snížit spotřebu energie.

Pokud vás zajímá, jak jsme společnosti Cadbury pomohli snížit emise uhlíku, klikněte sem.

Banner 1 Banner 2 Banner 3 Banner 4 Banner 5 Banner 6 Banner 7