Papírenský a balírenský průmysl

Pulp, Paper & Packaging

Máme bohaté zkušenosti se spoluprací s několika velkými evropskými papírnami a balírnami. Jsme velmi hrdí na to, že si naši společnost mnoho výrobců z celé Evropy vybralo jako dodavatele řešení pro potřeby údržby a oprav.

Společnost Brammer si uvědomuje, jak je pro vás a váš podnik důležitá ochrana zdraví a bezpečnost při práci, dostupnost a šetření energií. Mezi další klíčové oblasti, v nichž vám můžeme pomoci, patří:

  • udržitelné vysoké rychlosti a teploty
  • nepřetržitá výroba
  • vlhká a prašná prostředí

Víme také, že vysoké zatížení vyžaduje použití vysoce kvalitních součástí a že je pro vaši práci klíčové nalézt produkty, které jsou maximálně efektivní z hlediska spotřeby energie.

A především chápeme, jaké z toho vyplývají požadavky na údržbu a opravy a jakým způsobem vám při těchto činnostech můžeme poskytnout optimální podporu.

Mezi produkty pro údržbu a opravy, které podnikům v papírenském a balírenském průmyslu dodáváme, patří: převodovky (s motory EFF1), elektropneumatické regulátory, samostavná ložiska, válce odolné vůči prachu, vysoce výkonné řetězy, polyuretanové synchronní řemeny, ucpávková těsnění, vysokorychlostní synchronní řemeny, sférická válečková ložiska (krytá), lineární pohyb ve vedení s kuličkovou klecí.

Banner 1 Banner 2 Banner 3 Banner 4 Banner 5 Banner 6 Banner 7