Ochrana zdraví a bezpečnost při práci

Health & Safety

Bezpečnost je pro nás hlavní prioritou. Využíváme propracované bezpečnostní systémy i jasně formulované zásady týkající se ochrany zdraví a bezpečnosti při práci. Neustále usilujeme o zajištění a udržení bezpečného pracovního prostředí pro všechny zaměstnance, zákazníky i návštěvníky. Naše hlavní iniciativy:

pravidelná školení zaměstnanců – s cílem podporovat dodržování osvědčených postupů a zajistit, aby všichni znali aktuální zákony a nařízení;

formální proces vykazování a kontroly – ve všech zemích se přísně dohlíží na dodržování zákonů a předpisů. Vykazování probíhá čtvrtletně, aby se představenstvo mohlo obeznámit se statistikou nehodovosti a trendy v celé skupině, zejména v souvislosti s hlášením pracovních úrazů, nemocí nebo nebezpečných událostí;

online školení řidičů – jeho účelem je snížit počet silničních nehod zaměstnanců, kteří řídí firemní vozidla;

zdokonalené ohlašování nehod – vede k účinnější prevenci nehod;

pravidelné kontroly ochrany zdraví a bezpečnosti při práci – ve všech provozovnách; podle potřeby následují další akce a kontroly.

 

Banner 1 Banner 2 Banner 3 Banner 4 Banner 5 Banner 6 Banner 7