Klíčový faktor úspěchu

A key determinant of success

Ať už zvolíte jakoukoli strategii, vždy je třeba, aby náklady byly v souladu s provozními a technickými potřebami podniku a v některých případech i kulturou celé organizace. Pracovník oddělení zásobování by měl před přijetím konečného rozhodnutí kontaktovat koncové zákazníky (vedoucí závodu, servisní techniky, nadřízené atd.), kteří vám mohou pomoci pochopit servisní a technické požadavky. Zapojení, respektive nezapojení, těchto osob je klíčovým faktorem úspěchu či neúspěchu strategie.

Pro všechny velké provozovny, které častěji využívají výrobu náhradních dílů, je vytvoření pobočky na místě skutečně praktickou volbou. Díky spolupráci s jediným dodavatelským zdrojem a nabídce široké škály kvalitních služeb mohou dosáhnout výrazné úspory nákladů a zvýšení produktivity.

Banner 1 Banner 2 Banner 3 Banner 4 Banner 5 Banner 6 Banner 7